Anuncio sometemento a información a información pública dos proxectos de instalacións auxiliares relativos aos plans de emerxencia da presa do Eume e a presa de Ribeira, no río Eume

Anuncio sometemento a información a información pública dos proxectos de instalacións auxiliares relativos aos plans de emerxencia da presa do Eume e a presa de Ribeira, no río Eume

Anuncio sometemento a información a información pública dos proxectos de instalacións auxiliares relativos aos plans de emerxencia da presa do Eume e a presa de Ribeira, no río Eume, nos Concellos de As Pontes, Pontedeume, Cabanas, Fene e Ares (A Coruña) (Exp 13/10/2019 e 13/101/4/3).

Descargas