Anuncio cobranza padrón 3º trimestre auga, alcantarillado, canon de auga e coeficiente de vertedura

Anuncio cobranza padrón 3º trimestre auga, alcantarillado, canon de auga e coeficiente de vertedura

Publicado no BOP do 25 de outubro de 2019  o anuncio cobranza padrón 3º trimestre auga, alcantarillado, canon de auga e coeficiente de vertedura

Ligazóns