Eleccións ás Cortes Xerais do 10.11.2019. Relación das mesas electorais e do censo electoral

Eleccións ás Cortes Xerais do 10.11.2019. Relación das mesas electorais e do censo electoral

O INE achegou unha relación das mesas electorais para as eleccións ás Cortes Xerais do 10.11.2019 e o censo electoral para o proceso electoral de referencia cara a súa exposición pública (documentación que se publicará tamén no BOP do 30.09.2019).

De acordo co artigo 39.2 da Lei 5/1985, do 19.06.2019, do réxime electoral xeral (BOE núm. 147, do 20.06.1985), faise a seguinte exposición pública cara a que calquera persoa pode presentar unha reclamación administrativa sobre os seus datos censuais:

Documentación a publicar e/ou consultar: a relación de mesas electorais e o censo electoral

Período de exposición pública: 30.09.2019 - 07.10.2019

Lugar: Departamento de estatística, oficinas xerais do Concello de Fene (1º andar)

Horario: 08.30 – 14.00 hDescargas