Bases para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2019

Bases para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2019

Publicadas no Bop núm. 130, do xoves 11 de xullo de 2019, as Bases que rexerán a convocatoria para a contratación laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición, para a realización do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais, financiado pola Deputación Provincial da Coruña. 

 

 

Ligazóns