Convocatoria proba de aptitude física aspirantes contratación de bombeiro forestal - condutor de vehículo motobomba

Convocatoria proba de aptitude física aspirantes contratación de bombeiro forestal - condutor de vehículo motobomba

Anuncio de convocatoria aos aspirantes admitidos no proceso selectivo para a contratación como persoal laboral temporal dun bombeiro forestal - condutor de vehículo motobomba para prevención, vixianza e defensa contra os incendios forestais.

 

 

Descargas