Listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as na lista de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais

Listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as na lista de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais

Listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as para a creación de listas de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais, mediante o sistema de concurso-oposición libre (xefe de brigada, peón de brigada-condutor e peón brigada)

Descargas