Bases de selección para a creación de tres listas de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais

Bases de selección para a creación de tres listas de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais

Publicado no BOP do 14 de xuño as bases de selección para a creación de tres listas de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais.

Seleccionaranse e confeccionaranse tres listas de aspirantes: xefe/a de brigada, peón/na de brigada-condutor/a e peón/na de brigada.

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

 

Descargas
Ligazóns