Anuncio de cobranza do padrón fiscal, 1.º trimestre do 2019, de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Anuncio de cobranza do padrón fiscal, 1.º trimestre do 2019, de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Publicado no BOP do 7 de maio o anuncio de cobranza do padrón fiscal, 1.º trimestre do 2019, de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura.

Ligazóns