Anuncio cobranza do padrón de outubro 2018 do SAF a través da Lei de dependencia e Programa básico de axuda no fogar

Anuncio cobranza do padrón de outubro 2018 do SAF a través da Lei de dependencia e Programa básico de axuda no fogar

Publicado no BOP do 28 de xaneiro o anuncio cobranza do padrón de outubro 2018 do SAF a través da Lei de dependencia e Programa básico de axuda no fogar

Ligazóns