Anuncio cobranza padrón 4º trimestre 2018 de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Anuncio cobranza padrón 4º trimestre 2018 de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Publicado o anuncio relativo a cobranza padrón 4º trimestre 2018 de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura no BOP do 25 de xaneiro de 2019

Ligazóns