Anuncio de cobranza dos padróns fiscais, setembro 2018, do SAF a través da Lei de dependencia e programa básico de axuda no fogar

Anuncio de cobranza dos padróns fiscais, setembro 2018, do SAF a través da Lei de dependencia e programa básico de axuda no fogar

Publicado no BOP do 11 de xaneiro o anuncio de cobranza dos padróns fiscais, setembro 2018, do SAF a través da Lei de dependencia e programa básico de axuda no fogar

Ligazóns