Aprobación inicial de expediente modificativo de créditos 24/2018, subexpedeinte 09/2018 de transferencias

Aprobación inicial de expediente modificativo de créditos 24/2018, subexpedeinte 09/2018 de transferencias

Publicado no BOP DO 10 de decembro o anuncio relativoa a aprobación inicial de expediente modificativo de créditos 24/2018, subexpedeinte 09/2018 de transferencias

Ligazóns