Anuncio de aprobación definitiva dos expedientes modificativos de crédito 17/2018 e 19/2018

Anuncio de aprobación definitiva dos expedientes modificativos de crédito 17/2018 e 19/2018

Publicado no BOP do 3 de decembro o anuncio de aprobación definitiva dos expedientes modificativos de crédito 17/2018 e 19/2018.

Ligazóns