Aprobación inicial do expediente modificativo de créditos núm. 25/2018, subexpediente 02/2018 de SC+CE

Aprobación inicial do expediente modificativo de créditos núm. 25/2018, subexpediente 02/2018 de SC+CE

Publicado no BOP o anuncio da aprobación inicial do expediente modificativo de créditos núm. 25/2018, subexpediente 02/2018 de SC+CE

Ligazóns