Anuncio resultado oficial sepultureiro. Modificado 29/11/2018

Anuncio resultado oficial sepultureiro. Modificado 29/11/2018

Publicado o resultado do primeiro exercicio da fase de oposición praza oficial sepultureiro.

Concédese un prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións. Publicado en web o 27/11/2018.

Convócase aos aspirantes ao segundo exercicio da fase de oposición o vernes 30/11/2018 no ceminterio municipal de Barallobre ás 10.00 h. Os aspirantes deben de ir provistos do seu DNI

NOTA: Anuncio do cambio de data de realización do segundo exercicio da praza oficial supultureiro. Data exame: 05/12/2018. Ver aquí

Descargas
Ligazóns