Anuncio nomeamento interina para a praza de técnico de administración xeral

Anuncio nomeamento interina para a praza de técnico de administración xeral

Mediante resolución de Alcaldía apróbase o nomeamento do interina para a praza de funcionario/a interino/a da praza de técnico de administración xeral grupo: A; subgrupo: A1; escala: administración xeral; subescala: técnica, mediante o sistema de concurso/oposición libre.

Descargas
Noticias relacionadas