Anuncio de cobranza recibos do Imposto sobre Actividades Económicas 2017 (IAE)

Anuncio de cobranza recibos do Imposto sobre Actividades Económicas 2017 (IAE)

Prazo para efectuar o ingreso: do 15 de setembro ata o 20 de novembro de 2017.

*Para recibos xestionados recadatoriamente pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)

Descargas