Listas provisionais de admitidos/as e de agarda nas escolas infantís xestionadas polo Consorcio para o curso 2017/18

Listas provisionais de admitidos/as e de agarda nas escolas infantís xestionadas polo Consorcio para o curso 2017/18

A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar anuncia a publicación das listas provisionais de persoas admitidas e de agarda na Rede de Escolas Infantís de Galicia "A Galiña Azul", dependente do Consorcio, para o curso escolar 2017/18.

Establécese un prazo de reclamacións de 10 días naturais a partir do seguinte ao da publicación das listas provisionais, comprendido do 10 ao 19 de maio. As reclamacións presentaranse, por escrito, na escola infantil para a que se demande praza.

Ligazóns