Anuncio cobranza padrón decembro de 2016 SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Anuncio cobranza padrón decembro de 2016 SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Por Resolución da Alcaldía núm. 263/2017, de 10 de marzo, aprobáronse os padróns fiscais correspondentes ao mes de decembro do 2016 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar.

Ligazóns