Publicada a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo SAF

Publicada a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo SAF

Segundo resolución da alcaldía mediante Decreto Nº: 281/2017 con data do 15/03/2017, publicase a lista provisional de admitidos e excluídos para o proceso selectivo de SAF.

Outorgarse un prazo de 5 días hábiles para que os aspirantes poidan emendar a documentación presentada.

Descargas