Renovación da tarxeta de demanda ou mellora de emprego

O Concello dispón dun Punto de Información do Servicio Galego de Colocación no edificio de Formación e Emprego 'Pancho Allegue'.

Este sistema permite a renovación da tarxeta de demanda ou mellora de emprego no Concello. Para isto hai que rexistrar previamente a impresión dixital na Oficina de Emprego.


Desde o quiosco pódense realizar os seguintes servizos:

  • Renovación da demanda de emprego mediante a impresión dixital
  • Acceso as ofertas de emprego en difusión do Servizo Público de Emprego
  • Acceso a información sobre Formación Ocupacional: cursos, programación…
  • Acceso a páxinas web dos diferentes Servizos Públicos de Emprego Nacionais e Autonómicos.
Ligazóns