Tramita as declaracións catastrais no Concello

O Concello de Fene pon a disposición da cidadanía dun novo servicio presencial en virtude do cumprimento do convenio de colaboración asinado entre o Concello de Fene e a Dirección Xeral do Catrasto. 

As persoas interesadas poderán acudir á Casa Consistorial para a tramitación de:

  • Declaración nova construción, ampliación, reforma ou rehabilitación de bens inmobles.
  • Declaración agregación, agrupación, segregación ou división de bens inmobles.
  • Declaración cambio de cultivo ou aproveitamento, cambio de uso ou demolición ou derriba de bens inmobles.
     
Descargas
Ligazóns