Goberno municipal

O nomeamento dos membros da Xunta de Goberno local determínase na resolución da alcaldía 673/2019 de 1 de xullo de 2019


As sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local do Concello de Fene terán carácter semanal, celebrándose as sesións os xoves de cada semana ás 09.00 h.

Xunta de Goberno Local

Mediante Resolución da Alcaldía núm. 673/2019 do 1 de xullo de 2019 acordouse nomear membros da Xunta de Goberno Local do Concello de Fene ós seguintes concelleiros e concelleiras:

  • Rocío Aurora Bértoa Puente
  • Tamara Miragaya López
  • Andrés Serantes Painceiras
  • Juana Barro Couto
  • Juan José Franco Casal

Tenentes alcalde

Mediante Resolución da Alcaldía núm. 678/2019  do 01 de xulli do 2019 acordouse nomear como tenentes de alcalde, pola orde que de seguido se indica, ós/ás seguintes señores/as concelleiros/as membros da Xunta de Goberno Local:

1.ª tenente de alcalde: Rocío Aurora Bértoa Puente
– 2.ª tenente de alcalde: Tamara Miragaya López
– 3.º tenente de alcalde: José Andrés Serantes Painceiras
– 4.ª tenente de alcalde: Juana Barro Couto
– 5.º tenente de alcalde: Juan José Franco Casal

Corresponde ós nomeados substituir na Alcaldía, pola orde sinala, nos casos legalmente establecidos.

Descargas