Doa sangue, Tí das o tipo

Día:  21 de maio

Lugar:

Perlío (unidade móbil na Pra da escola) en horario de 15.30 a 18.00 h

Maniños Unidade móbil diante de Abanca de 19.00 h a 21.00 h