XXII Premios Curuxa do Humor

Os debuxantes interesados en presentarse a esta nova edición dos Curuxas, poderán enviar os seus debuxos até as 23.59 h. do vindeiro 31 de maio de 2018 ao Rexistro Xeral do Concello de Fene (Praza do alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500 Fene, A Coruña).

As obras, de temática libre, deberán ser de creación propia e inéditas: humor gráfico nas súas modalidades de texto ilustrado, viñeta, cómic (máximo 1 páxina) e/ou caricatura. Presentaranse en formato papel, mesmo no caso de traballos realizados dixitalmente (impresión de alta calidade) e cunha dimensión máxima de 29.7x42 cm (A3). Non se admitirán fotocopias nin gravados.

Ligazóns