Normativa municipal

Regulamento específico de utilización da piscina municipal de Centieiras

Regulamento de xestión de residuos no termo municipal de Fene

Regulamento de participación cidadá do Concello de Fene

Regulamento de instalacións deportivas municipais

Regulamento para o Arquivo municipal de Fene

Ordenanza reguladora da instalación de terrazas no municipio de Fene

Regulamento municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Fene

Regulamento regulador do rexistro municipal de asociacións veciñais

Regulamento municipal para a organización e celebración de acollementos civís

Regulamento da agrupación municipal de voluntarios de Protección Civil de Fene

Ordenanza reguladora do servizo de taxi no Concello de Fene

Ordenanza reguladora para a tenencia, defensa e protección dos animais de compañía

Ordenanza municipal reguladora da licenza pola tenencia de animais potencialmente perigosos

Regulamento do Consello Escolar Municipal de Fene

Ordenanza reguladora da colocación de antenas de recepción televisiva

Regulamento que rexerá no cemiterio municipal de Fene

Ordenanza reguladora do procedemento de exercicio de actividades mediante declaración responsable e comunicación previa

Ordenanza reguladora das axudas económicas municipais para a atención de necesidades sociais

Programa voluntariado

Regulamento Funcionamento Parque Educación Viaria

Regulamento orgánico municipal Concello de Fene

Texto refundido do ROM municipal publicado no BOP O 08.07.2008 coa modificación publicada no BOP o03.08.2018

Regulamento do Consello municipal de deportes e da actividade física

Regulamento de funcionamento do punto limpo de Vilar do Colo

Regulamento de funcionamento do punto limpo de Vilar do Colo publicado no BOP do 26 de decembro de 2018

Aprobación de Selo Electrónico de órgano e regulación de actuacións administrativas automatizadas