Convocatorias

01-10-2018 -

Obradoiros Recordando o Noso

28-09-2018 -

Sorteo e lista definitiva de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a

27-09-2018 -

Anuncio nomeamento administrativo interino

26-09-2018 -

Convocatoria do tribunal para dirimir os empates, resultado do proceso selectivo da lista de aspirantes a Bibliotecario/a e axudante de arquivo.- arquiveiro/a.

24-09-2018 -

Acta rectificada do tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a

21-09-2018 -

Convocatoria pública para a concesión de subvencións para o transporte de estudantes universitarios/as que cursen estudos no Campus de A Coruña

21-09-2018 -

Aberta a convocatoria para cubrir, por quenda de mobilidade, unha praza de policía local

20-09-2018 -

Convocatoria do proceso selectivo para a selección, en réxime de funcionario/a interino/a, dun/dunha oficial sepultureiro/a e configuración dunha lista de aspirantes para esta praza

19-09-2018 -

Convocatoria pública para a concesión de subvencións para o transporte de estudantes universitarios/as que cursen estudos no Campus de A Coruña

19-09-2018 -

Anuncio tribunal bolsa aspirantes a biblotecaria/o e axudante arquivo