Convocatorias

29-11-2018 -

Cambio de data de realización do segundo exercicio praza oficial supultureiro

27-11-2018 -

Anuncio resultado oficial sepultureiro. Modificado 29/11/2018

26-11-2018 -

Anuncio de resolución de alegacións no proceso selectivo dun/ha funcionario/a interino/a oficial sepultureiro/a

21-11-2018 -

Corrección erros anuncio sepultureiro

20-11-2018 -

Publicación da fase de concurso do tribunal de selección oficial sepultureiro/a

20-11-2018 -

Anuncio nomeamento administrativo interino departamento Persoal

16-11-2018 -

Nomeamento funcionaria interina no departamento de Tesourería

09-11-2018 -

Aprobación das Bases reguladoras do programa municipal de axudas para a festividade de Reis 2018

09-11-2018 -

Nomeamento funcionario interino

06-11-2018 -

Nomeamento auxiliar administrativa interina