11-09-2017

Ana María Agulló na Casa da Cutura de Fene

Na Casa da Cultura será de luns a venres, de 10.00 a 13.00 horas e de 16.00 a 21.00 horas, e os sábados, de 10.00 a 13.00 horas

14-09-2017

Solicitude Horarios Adestramento Tempada

Presentación no rexistro xeral de luns a a venres en horario de 08.30 a 14.00 ou por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/201

18-09-2017

Tardes activas

Realización de actividades de memoria activa. Horarios aquí

19-09-2017

Cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais

O prazo de ingreso voluntario será até ao 20 de novembro.