21-12-2017

"Cerámicas Pérez Porto" na Casa da Cultura

Mostra antolóxica na que se poden ver esculturas, pezas torneadas, cadros cerámicos, acuarelas, proxectos e fotografías de monumentos realizados polo ceramista fenés Francisco Pérez Porto.

14-12-2017

Galicia-Cabo Verde: unha irmandade

Exposición fotográfica na Casa da Cultura-Museo do Humor de Fene