19-02-2020

Pleno Municipal

Sesión extradordinaria e urxente o 19.02.2020 ás 14.15 h en primeira convocatoria