Avisos

03-12-2018

Anuncio de aprobación definitiva dos expedientes modificativos de crédito 17/2018 e 19/2018

30-11-2018

Aprobación inicial do expediente modificativo de créditos núm. 25/2018, subexpediente 02/2018 de SC+CE

15-11-2018

Anuncio cobranza padróns xullo de SAF a través da Lei de dependencia e programa básico de axuda no fogar

07-11-2018

Exposición pública do acordo de aprobación inicial da cesión dun local municipal

07-11-2018

Corrección erros cadro persoal 2018

05-11-2018

Anuncio aprobación inicial expedientes modificativos de crédito

02-11-2018

Anuncio de aprobación do Regulamento do Consello municipal de deportes e da actividade física

Publicado no BOP núm. 209, do 2 de novembro de 2018, o anuncio polo que se fai público que a aprobación definitiva, por non se presentar reclamacións do acordo plenario de data 06.09.2018, de aprobación inicial do Regulamento do Consello municipal de deportes e da actividade física.
29-10-2018

Anuncio de cobranza do padrón correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2018 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

18-10-2018

Anuncio aprobación inicial modificación ordenanzas fiscais

Publicación no BOP do xoves, 18 de outubro de 2018, o anuncio de aprobación inicial  de ordenanzas fiscais números 16, 18, 23 e 27
11-10-2018

Período medio de pago a proveedores do 3º trimestre de 2018 do Concello de Fene