Fene cidadán

Saltar menú

Convocatorias

ALCALDIA

Licitación contrato de servizo de desenvolvemento e execución do campus lingüístico Verán Máis Alá! 2015

26/03/2015

Publicado no BOP do 26 de marzo o anuncio da licitación do Contrato de servizo de desenvolvemento e execución do campus lingüístico Verán Máis Alá! 2015.

CONCELLERÍA DE FACENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN E EMPREGO

I Concurso de Carteis "Encontro de Lavandeiras de Sillobre"

04/03/2015

Os interesados en participar poden presentar os seus traballos ata o 10 de abril

ALCALDÍA

Bases de selección, convocatoria e nomeamento de tribunal para un proceso selectivo: bibliotecario/arquiveiro

27/02/2015 O obxecto desta convocatoria é a cobertura dunha praza de bibliotecario como funcionario interino do Concello de Fene, grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración especial; subescala: técnica; nivel: medio.

A cobertura da praza por funcionario interino motívase na substitución transitoria da súa titular, artigo 10.1.b) da Lei 7/2007 polo que se aproba o estatuto básico do empregado público (EBEP en adiante).

CONCELLERÍA DE CULTURA E DEPORTES

V Concurso de Microrrelatos Concello de Fene

16/02/2015

Catro categorías (5º e 6º curso de Primaria; 1º e 2º curso de ESO; 3º e 4º curso de ESO e Bacharelato e Ciclos Formativos). Os participantes deberán elaborar un texto narrativo en lingua galega, que non poderá sobrepasar as 150 palabras (microrrelato) coa temática As lembranzas e que necesariamente comezará co verso de Valente “É agora a hora”.

CONCELLERÍA DE CULTURA E DEPORTES

II Certame de Creación Artística "En galego? É o noso!"

16/02/2015

Nesta segunda edición, tómase como referencia os poemas de “Vento Mareiro”, de Ramón Cabanillas, tendo en conta que neste 2015 se cumpre o 100 aniversario da súa publicación, así como a escolma de Carvalho Calero ao tratarse do 25 aniversario do seu pasamento.

ALCALDÍA

Licitación do contrato de Servizos Catastrais

04/02/2015

Publicado no BOP do mércores 4 de febreiro a anuncio de licitación do contrato de Servizos Catastrais

CONCELLERÍA DE CULTURA E DEPORTES

Axudas económicas comparsas 2015

21/01/2015

Poderán participar nos actos programados polo Concello de Fene con motivo do ciclo do Entroido e ser beneficiarios/as destas axudas calquera asociación ou entidade legalmente constituída, así como os “grupos ocasionais” que cumpran as condicións establecidas nestas bases. Neste último caso, deberán nomear a un/unha representante debidamente autorizado/a para actuar en nome do grupo.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Acreditación de competencias profesionais

12/01/2015

O obxecto da acreditación de competencias é recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais.

A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as compentencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida.

 As unidades de competencia constitúen o referente que lles proporciona a identidade profesional ás persoas aspirantes, e fai posible a transformación dos datos procedentes da súa actividade profesional e das aprendizaxes non formais en evidencias de competencia válidas para a avaliación do seu desempeño activo.

A acreditación de unidades de competencia farase sobre as unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes.

CONCELLERÍA DE CULTURA E DEPORTES

II concurso de postais de Nadal

24/11/2014

A editorial Alfaguara e a Librería Contos de Fene convocan o segundo concurso de postais do Nadal, co obxectivo de fomentar a participación, os valores da convivencia e a expresión artística das nosas tradicións, entre os nenos do concello de Fene.

CONCELLERÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

II CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA 2014

21/11/2014

O Concello de Fene, a través da súa Concellería de Promoción Económica convoca o II Concurso de Decoración Navideña 2014.

Poderán participar neste concurso todos/as os/as comerciantes e hostaleiros que desenvolvan a súa actividade no termo municipal de Fene e que cumpran os requisitos establecidos pola lexislación vixente para o exercicio da súa actividade.

seguintes

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

Concello de Fene. Avda do Concello s/n. Teléfono 981 492 707
© Fene Cidadán 2006

Fene Concello

Subvencionado por:
Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información